HOTLINE : 02-540-7755   CONTACT : jico@jico.co.th

บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด 
มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของทันตแพทย์จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมานั้นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักดีต่อความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพของสินค้าก็คือ การบริการหลังการขา

   
      ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวทางบริษัทฯจึงได้มีโครงการ
PREVENTIVE MAINTANANCE PROGRAM BY JICO ขึ้นโดยมีการจัดส่งทีมช่างผู้ชำนาญงานออกให้บริการตรวจเช็ค,บำรุงรักษา,ซ่อมแซม รวมไปถึงการให้คำแนะนำปรึกษาการป้องกันการสึกหรอการยืดอายุการใช้งาน หากท่านต้องการรายละเอียดของโครงการหรือต้องการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ  กรุณาติดต่อ บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์


 T: (02) - 540-7755 ต่อ 109 ทุกวันจันทร์-วันเสาร์  เวลา
8.00 น - 17.00 น
 ( วันเสาร์ ปิด 16.30 น.)

 


SERVICE
T: 0-2540-7755 ต่อ 109

service@jico.co.th